Nasza firma jest rzetelnym i wiarygodnym partnerem na rynku krajowym i zagranicznym. Świadczy o tym nie tylko zadowolenie i nieposzlakowana opinia wśród naszych partnerów biznesowych, lecz także posiadane przez nas uprawnienia i zezwolenia. Poniżej przedstawiamy posiadane licencje i ubezpieczenia gwarantujące bezpieczeństwo i legalność wykonywanych przez nas usług.

 
Dysponujemy następującymi dokumentami i uprawnieniami
 
Licencja dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy
Uprawnia firmę Transhad do międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na wszelkich trasach, realizowanego na terytorium Wspólnoty zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego oraz postanowieniami ogólnymi powyższej licencji.
Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
Wydana przez Starostę Rzeszowskiego Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, zgodna z ustawą o transporcie drogowym.
Polisa - odpowiedzialność cywilna przewoźnika w ruchu międzynarodowym
Firma Transhad posiada polisę ubezpieczeniową związaną z odpowiedzialnością cywilną operatora transportowego. Zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczeniowej, każdy nasz transport ubezpieczony jest na sumę 500 000 $ w zakresie nieoczekiwanych zdarzeń i wypadków. Polisa obowiązuje na terytorium całej Europy.
Polisa - ubezpieczenie OC spedytora w zakresie przewozu samochodów
Umowa ubezpieczeniowa obejmująca działalność usługową wspomagającą transport lądowy, transport drogowy towarów oraz sprzedaż drogową i detaliczną samochodów. Przedmiotem ubezpieczenia jest OC spedytora, opiewające na kwotę 100 000 $.
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP
Dokument potwierdzający, że firma Transhad jest legalnie działającym przedsiębiorstwem, od blisko 10 lat zarejestrowanym w bazie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, oraz zawierający kody PKD określające przeważające rodzaje działalności gospodarczej.
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
Potwierdzenie nadania numeru REGON dla podmiotu gospodarczego, tym samym wpisania firmy Transhad do rejestru Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 

W porozumieniu z naszymi klientami i partnerami biznesowymi istnieje możliwość udostępnienia kopii tych dokumentów, przy zachowaniu wszelkich standardów związanych z prywatnością i ochroną danych osobowych. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z nasza firmą.